CSÉVHARASZT

menü
+36 29 693 220

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

2023-01-12 13:25

Tisztelt Vállalkozók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség — elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1 -jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Az Ön önkormányzata részére megnyitott számla adatai:
Önkormányzat neve: Csévharaszt Község Önkormányzata

Számla száma: 10023002-00003358-02120017

Számla IBAN száma: HU93 1002 3002 0000 3358 0212 0017

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie: az önkormányzat Kincstárnál vezetett IBAN számát: HU93 1002 3002 0000 3358 0212 0017, valamint a számlavezető („account with institution”) a Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, a Kincstár levelező („c01Tespondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat — pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett — helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett — helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

Felhívjuk T. Vállalkozók figyelmét, hogy a devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet l. (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.