CSÉVHARASZT

menü
+36 29 693 220

Községünk története

Településtörténet

Pótharaszt első okleveles emléke 1280-ból

A 2000 lakosú Csévharaszt község területén valaha 2 település is létezett, közülük az egyik, „Pótharaszt”, első okleveles említése 1280-ra tehető. Egy XII. századi templom alapjait az 1990-es évek közepén kutatták fel. Egy a XV. században ráépült templom egyik fala mai is áll, rekonstruáltan. A másik település „Csév” volt, vélhetően a Csévi családi névből. 1951-ben kapta mai nevét. Közigazgatásilag 1973 és 1989 között a szomszédos Vasad községhez tartozott, 1990. január 1 óta önálló.

Csévharaszt közigazgatási területe közel 50 km2. A 143 hektáros belterületet szinte teljesen erdő övezi. A 105 hektáros ősborókás, mely tölgyes, nyáras foltjaival, gyepjeivel, aljnövényzetével (pl. árvalányhaj, tartós szegfű) együtt kellemes látnivaló, 1939 óta természetvédelmi terület.

A nagykőrösi születésű, de itt eltemetett Balla Károly (Vörösmartyék kortársa és barátja) sokat tett a XIX. századi pusztaság felszámolásáért. Gyáltól Nagykőrösig erdő ültetésével fogta meg a homokot. Emlékműve, melyet a kecskeméti Polyák Ferenc fafaragó, a népművészet mestere  alkotott, a Petőfi utcában, síremléke a pótharaszti Balla majorban tekinthető meg, melyhez túraútvonal vezet a NEFAG által 2013-ban kialakított szabadidőparkból.

Az egyre gyarapodó lélekszámú községet az ’50-es évek végén látták el villamos árammal és indultak el a buszjáratok Monorra. 1970-ben új 6 tantermes emeletes iskola épült (korábban 2-3 helyen volt tanítás összevont csoportokban), 10 évre rá további 4 tan- és egyéb teremmel bővült. 2. csoportszoba épült az óvodához. Más látványos fejlődés 1990-ig nem történt.


Fejlődés '90 után: 1991 és ’93 között önálló vízmű és vízhálózat épült állami támogatással. 1994-ben kiépült a gázhálózat önerőből. Rá egy évre a vezetékes telefonhálózat került megépítésre. Bevezetésre került 1990-ben az intézményes szemétszállítás, 1995-ben megalakult a polgárőrség.

2001-2002-ben kiépült a szennyvízcsatorna rendszer Monor város és másik 4 község összefogásával, jelentős állami támogatással. Bővült és korszerűsödött a közvilágítás.

2010-re az önkormányzati utak 95%-a szilárd burkolatot kapott, melyet az önkormányzat önerőből illetve kedvező hitel felvételével tudott megvalósítani. Tehát a község a teljes infrastruktúrával dicsekedhet, élvezheti annak előnyeit.

Az ezredfordulóra tornaterem, könyvtár, számítógépterem és új községháza épült.

Intézményeink folyamatosan korszerűsödtek: óvodai csoportszoba bővítés, fűtéskorszerűsítés, tetőcsere, iskolai tetőcsere, új tantermi bútorzat, foci- és futópálya, kerítésfelújítás.

2004-ben új egészségház épült, benne 2 háziorvosi és 1 fogászati rendelővel valamint 1 anya- és gyermekvédelmi tanácsadóval.

2008-ban régiós pályázat segítségével egy új ravatalozó épült a temetőben. Az újonnan kialakított utcákban (Akácfa, Kisfaludy) lefektetésre került a víz- és csatornahálózat (2008, 2013).

2012-től van folyamatosan bővülő karácsonyi díszkivilágítás. A különböző civil szervezetek számos programmal színesítik a község életét, melyhez az önkormányzat ad támogatást évi 5-6 m Ft értékben. 

2014-ben a község központjában épített szabadidőparkot az önkormányzat, a pótharaszti erdőben a NEFAG Zrt alakított ki kultúrált kirándulóközpontot.

2015-ben vásároltunk a tanyagondnoki feladat ellátására egy személygépkocsit, sportolók, iskolások, nyugdíjasok szállítására szolgáló kisbuszt, hőszigeteltük az óvoda épületét.

2016-ban új játszótér épült a buszforduló közelében, új aszfaltszőnyeget kapott a Petőfi utca Vasad felé, a rákövetkező évben annak a temető felé vezető része. E 2 évben lett fejlesztve a sportpálya a locsolási lehetőség biztosításával, öltöző konténerek vásárlásával. 

2017-ben pályázati forrásból a községháza, az iskola, a napközi és az egészségház épülete újult meg egy energetikai beruházás során (nyílászáró csere, hőszigetelés, napelem).

2019-ben leaszfaltozásra került a még földutas Kisfaludy utca, Akácfa utca első fele, és a Jókai utca utolsó szakasza.

2020-ban Önkormányzat saját forrásából a település teljes területén megújult a közvilágítás. Korszerű LED lámpák kerültek valamennyi oszlopon felszerelésre. Ebben az évben lett ATM bankjegykiadó automata telepítve a településre. Végleges formát öltött a Petőfi utcai játszótér, kiegészült a pályázaton nyert fitnesz parkkal is. Pályázati támogatásból napelemes rendszer került telepítésre az Óvoda épületére, így valamennyi közintézményünk már napelemes megújuló energiával el van látva.